Sychelly

Seychellská republika se rozkládá jižně od rovníku na 115 malých ostrovech, rozesetých v několika skupinách na ploše zhruba 1100 krát 800 km severovýchodně od Madagaskaru. Ostrovy jsou dvojího druhu – vlastní Seychellské ostrovy nebo též Vnitřní ostrovy (Mahé, Praslin, La Digue, Silhouette aj.), ležící na severovýchodě státu, jsou tvořeny masivními žulovými skalisky, zatímco ostatek souostroví, souhrnně označovaný jako Vnější ostrovy, představují ploché korálové atoly (Amiranty, Coetivy, Providence, Farquhar a Aldabra. Obydleno je 33 ostrovů, přičemž 4/5 obyvatelstva se soustřeďují na největším ostrově Mahé, kde leží i hlavní město Victoria. Na Vnějších ostrovech, které představují téměř polovinu plochy země, ale postrádají zdroje pitné vody, žijí pouze 2 % seychelského obyvatelstva..

Založení --- 650 EUR.Roční správa --- 350 EUR

Belize

Belize je malý stát na východním pobřeží Střední Ameriky. Na severozápadě sousedí s Mexikem a na západě a na jihu s Guatemalou. Formální hlavou státu je královna Alžběta II., ale skutečnou moc má ve svých rukou parlament a vláda v čele s premiérem. Ve 3. až 9. století bylo území součástí mayské říše a vzkvétala zde mayská kultura. O mezidobí až do roku 1520, kdy Španělé tuto oblast prohlásili za součást Guatemaly, není příliš mnoho informací. V 17. století se v zemi usadili britští dřevorubci, kteří zde začali těžit dřevo pro stavbu lodí Královského námořnictva, a území pak postupně ovládli Britové, kteří ho v roce 1862 přejmenovali na Britský Honduras s hlavním městem Belize City.V roce 1964 získala kolonie vnitřní autonomii, v roce 1973 byla přejmenována na Belize a konečně 21. září 1981 získala nezávislost. Avšak v zemi zůstaly britské ozbrojené síly, aby Belize chránily před útoky ze strany Guatemaly, která nový stát uznala až v roce 1991 a formálně považovala Belize za své území. Belize je dnes členským státem Commonwealthu. Britského panovníka v Belize zastupuje generální guvernér. Od získání nezávislosti zastávali tuto funkci pouze dva lidé. Od 21.9.1981 do 17.11.1993 to byla Elmira Minita Gordonová, po ní nastoupil Sir Colville Norbert Young, který je současným generálním guvernérém. Belize je zapojeno do několika regionálních organizací - např. karibského CARICOMU a středoamerického SICA.

Založení --- 950 EUR.Roční správa --- 500 EURNahoru

Kypr

Kypr je třetím největším ostrovem Středozemního moře, po Itálských ostrovech Sicílie a Sardinie. Svojí rozlohou je 81. největší ostrov. Ze západu na východ měří 240 kilometru a široký je 100 kilometrů. Od tureckého území jej odděluje 75 kilometrů moře. Ostrov se nachází mezi 34° a 36° severní šířky a 32° a 35° východní délky.Přes moře země sousedí se Sýrií a Libanonem od kterých je vzdálena 105 respektive 108 kilometrů. Od Izraele je ostrov vzdálen 200 kilometrů a od Egypta jej odděluje 380 kilometru moře. Od Řeckého Rhodosu je Kypr vzdálen 400 kilometrů a od pevninského Řecka 800 kilometrů. Fyzickému reliéfu ostrova dominuje pohoří Troodos a menší Kyrénský hřeben, menší rozlohu mají centrální roviny. Pohoří Troodos pokrývá většinu jíních a západních částí ostrova a celkově tedy zabírá více jak polovinu jeho rozlohy. Nejvyšší bod Kypru Olympos vysoký 1952 metrů, který se nachází v centrální části pohoří. Kyrénský hřeben se rozkládá kolem severního pobřeží ostrova, zabírá celkově menší plochu a jeho maximální výška nepřesahuje 1024 metrů. Z geopolitického hlediska je ostrov rozdělen na čtyři hlavní segmenty. Kyperská republika zabírá dvě třetiny ostrova (59,74%). Severovýchodní třetinu ostrova zabírá Severokyperská turecká republika (34.85%). Třetím segmentem je Spojenými národy spravovaná nárazníková zóna nazývaná Zelená linie. Čtvrtým územím jsou britské základny Akrotiri a Dhekelia.

Založení ---2500 EUR.Roční správa --- 1150 EURNahoru

Panama

Panama je malý stát na pomezí Jižní a Střední Ameriky kontrolující strategický průplav. Jeho sousedy jsou na východě Kolumbie a na západě Kostarika. Počet obyvatel přesahuje 3 miliony. Hlavním městem je Ciudad de Panamá. Světový význam má Panamský průplav mezi Atlantským a Tichým oceánem. Západní část Panamy prostupuje vulkanické pohoří Cordillera de Talamanca, které zasahuje až do Kostariky. Zde se také tyčí nejvyšší hora Panamy – Volcán Barú (známý též jako Chiriquí 3 474 m). Dále na východ se táhne až téměř k průplavu horské pásmo Serrania de Tabasará. Po obou stranách pohoří se rozkládají pobřežní nížiny, jen na poloostrově Azuero na jihu Panamy se terén od pobřeží Panamského zálivu opět strmě zvedá. Východně od Panamského průplavu probíhají paralelně s pacifickým i karibským pobřežím dva nižší horské oblouky, které na úplném východě uzavírají nejrozsáhlejší panamskou nížinu. Národní parky v Panamě (např. NP Coiba, NP Darién nebo NP La Amistad) a další chráněná území pokrývají na 34 % rozlohy státu.[2] Nejvýznamnějším souostrovím patřícím Panamě je Perlové souostroví v Panamském zálivu.

Založení ---1000 EUR.Roční správa --- 600 EURNahoru

USA

Spojené státy americké (anglicky United States of America, zkratka USA) je federativní prezidentská republika v Severní Americe, rozkládající se od Atlantského po Tichý oceán. Na souši sousedí s Kanadou a Mexikem. Díky exklávě Aljaška sahá území USA i k břehům Severního ledového oceánu (Beringova úžina je dělí od území Ruska) a na některé tichomořské ostrovy (zejména Havaj). Spojené státy se skládají z 50 států, federálního území s hlavním městem a sídlem vlády a Kongresu (District of Columbia), přidružených států s vnitřní samosprávou (Portoriko, Severní Mariany a další) a samosprávných území Spojených států (Guam, Panenské ostrovy, Americká Samoa a další).

Daňově zvýhodněné společnosti se v USA nazývají Limited Liability Company (zkráceně LLC). Společnost má formu osobní společnosti s tím, že společníci neručí za závazky společnosti. Stejně jako osobní společnosti v České Republice, i LLC přenáší zdanění svých zahraničních příjmů přímo na společníky společnosti. Nutností je tak využít kombinace americké LLC spolu s jinou offshore společností, jejíž příjmy ze zahraničních zdrojů budou osvobozeny od daně. Povinností společnosti je udržovat své statutární sídlo ve zvoleném státě USA a mít zde i svého registračního agenta. Společnost nesmí mít příjmy a výdaje ze zdrojů nebo na území USA.

Založení ---900 EUR.Roční správa --- 550 EURNahoru

Velká Británie

Spojené královstí Velké Británie a Severního Irska je ostrovní stát přiléhající k severozápadní části Evropy. Spojené království patří k nejrozvinutějším států světa, je pátou největší ekonomikou světa a mimo jiné je i členem G8. Je členem Evropské Unie, avšak stále si ponechává Britskou Libru (GBP) jako svoji měnu. Státním zřízením je Spojené království konstituční monarchií. Londýn je jedním ze tří hlavních ekonomických center světa, společně s New Yorkem a Tokiem. V hlavním městě je nejvyšší životní úroveň v Evropě (dosahuje 250% průměru EU). Velká Británie dále disponuje velmi širokou paletou smluv o zamezení dvojího zdanění, které uzavřela s téměř 100 zeměmi.

Britská forma společnosti s ručením omezeným, tzv. Limited, nemá v Evropské Unii konkurenta co do jednoduchosti a rychlosti založení společnosti. Jakkoli se dokonce i Irsko s daňovým zatížením 12,5 % jeví jako atraktivní země, ve Velké Británii jsou podmínky pro podnikání příznivější. Limited je silně rozšířena zejména v Německu, kde počet těchto společností, resp. jejich poboček, dokonce překonal počet německých akciových společností.

Založení ---1500 EUR.Roční správa --- 1200 EURNahoru

Britské Panenské ostrovy

Britské Panenské ostrovy jsou zámořské území Spojeného království sestávajícího se z více než 50 ostrovů souostroví Panenské ostrovy. Ostrovy byly osídleny kolem roku 100 př. n. l. jihoamerickým indiánským kmenem Arawaků. V 15. století byli vytlačeni agresivnějším kmenem Caribů, kmenem z Malých Antil, po kterém je Karibské moře pojmenováno. V roce 1493 objevil ostrovy pro Evropu na své druhé výpravě Kryštof Kolumbus a pojmenoval je Santa Ursula y las Once Mil Vírgenes, v překladu Sv. Uršula. Španělsko na počátku 16. století začalo na ostrově Virgin Gorda těžit měď. V následných letech o vliv v oblasti bojovala Británie, Holandsko, Francie, Španělsko a Dánsko. Během této doby byla populace domorodých indiánů zdecimována. Holandsko v roce 1648 na ostrově Tortola založilo stálé osídlení. V roce 1672 zabrali ostrov Britové, následně v roce 1860 i ostrovy Anegada a Virgin Gorda. V období 1672–1733 získalo Dánsko kontrolu nad sousedními ostrovy Sv. Tomáš, Sv. Jan a St. Croix. Ostrovy byly pro svou polohu považovány za strategické. S pěstováním cukrové třtiny, kterou Britové na ostrovy dovezli, byly i ekonomicky soběstačné. Kvůli plantážím byli dováženi z Afriky otroci. V roce 1917 odkoupily za 17 milionů dolarů Spojené státy od Dánska ostrovy Sv. Jan, Sv. Tomáš a St. Croix a přejmenovaly je na Americké Panenské ostrovy. Následně Britové přejmenovali ostrovy na Britské Panenské ostrovy. Britské Panenské ostrovy byly spravovány jako součást kolonie Závětrných ostrovů nebo spolu se Sv. Kryštofem a Nevisem s administrátorem zastupujícím britskou vládu na ostrovech. Samostatnou kolonií se staly ostrovy v roce 1960 a v roce 1967 získaly širší autonomii. Od 60. let 20. století se ekonomika odpoutávala od tradiční zemědělské výroby směrem k ekonomice založené na turistice a finančních službách. Dnes je jednou z nejbohatších oblastí Karibiku.

Offshore společnost na BVI a v Panamě se nazývá International Business Company - IBC. Společnost má formu akciové společnosti s listinnými akciemi na jméno nebo na majitele. Povinností společnosti je udržovat své sídlo na BVI a mít zde i svého registračního agenta. Společnosti IBC na BVI nesmí obchodovat s rezidenty BVI, vlastnit zde nemovitosti s výjimkou vlastního sídla, podnikat v oblasti, na kterou vláda uděluje zvláštní licence (banky, pojišťovny, ...), poskytovat služby řízení společnosti, poskytovat sídlo nebo služby registračního agenta jiným IBC založeným na IBC.

Založení ---1250 EUR.Roční správa --- 700 EURNahoru

Gibraltar

Gibraltar (často přezdívaný The Rock - „skála“) je zámořské území (dříve korunní kolonie) Spojeného království. Nachází se na jihu Pyrenejského poloostrova, v místě, které je nejblíže Africe. Tato strategická poloha umožňuje kontrolovat Gibraltarskou úžinu, tj. spojení mezi Středozemním mořem a Atlantikem. Španělsko bylo nuceno postoupit Gibraltar Británii v roce 1713 Utrechtskou smlouvou ukončující války o španělské dědictví. Roku 1830 se gibraltarská posádka stala formálně britskou kolonií. V letech 1967, 1976 a 2002 se konala referenda o připojení ke Španělsku, ale většina obyvatelstva je odmítla.

Založení ---1350 EUR.Roční správa --- 650 EURNahoru

Hong Kong

Hongkong (čínsky 香港, pinyin Xiānggǎng, český přepis Siang-kang, kantonsky Hèung-gáwng, doslova voňavý přístav) je čínské město a region ležící na pobřeží Jihočínského moře. Hongkong je významné ekonomické a obchodní centrum. Patří mezi nejhustěji osídlené oblasti světa. Oficiální název regionu je Zvláštní administrativní zóna Čínské lidové republiky (čínsky 中華人民共和國香港特別行政區; český přepis Čung-chua žen-min kung-che-kuo siang-kang tche-pie sing-čeng-čchü, anglicky Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) a patří mezi zvláštní správní oblastí Čínské lidové republiky. Podle ústavy se Hongkong těší vysokému stupni autonomie, pouze za mezinárodní politiku a ozbrojené síly zodpovídá centrální vláda v Pekingu.

Založení ---2200 EUR.Roční správa --- 1300 EURNahoru

Mauritius

Mauricius je ostrovní stát v Indickém oceánu asi 900 km východně od Madagaskaru. Tvoří ho stejnojmenný ostrov vulkanického původu o rozloze 1 865 km² s pobřežím dlouhým 330 km, které je téměř kompletně obklopeno korálovým útesem, ostrov Rodrigues o rozloze 108 km² vzdálený 560 km severovýchodně od hlavního ostrova a několik menších ostrovů. Dvě třetiny obyvatel jsou indického původu, zbytek jsou převážně míšenci, asi 4 % tvoří francouzsky mluvící obyvatelé evropského původu, asi 2 % jsou čínského původu. Přestože oficiálním úředním jazykem je angličtina, zdaleka nejpoužívanějším jazykem je Morisien, kreolský jazyk, který má za základ francouzštinu, mateřským jazykem je pro 80 % obyvatel, zbytek obyvatel ho používá jako druhý, dorozumívací jazyk. Dále se na ostrově mluví různými indickými dialekty, francouzsky a čínsky. V médiích dominuje spisovná francouzština.

Založení ---1450 EUR.Roční správa --- 1100 EURNahoru

Švýcarsko

Švýcarská konfederace či Švýcarské spříseženství, krátce Švýcarsko (zastarale Švýcary) – německy Schweizerische Eidgenossenschaft, Schweiz, francouzsky Confédération suisse, La Suisse, italsky Confederazione Svizzera, Svizzera, rétorománsky Confederaziun svizra, Svizra, latinsky Confoederatio Helvetica, Helvetia – je vnitrozemní stát ve střední Evropě. Švýcarsko leží mezi Bodamským jezerem na severovýchodě, Ženevským jezerem na západě, Horním a Alpským Rýnem na východě a Rýnem na severu, Jurou na severu a jižními Alpami. Švýcarsko sousedí s následujícími státy, se kterými má hranice suchozemské hranice: s Itálií je 734,2 km, s Francií 571,8 km, s Německem 345,7 km, s Rakouskem 165,1 km (přerušena Lichtenštejnskem) a s Lichtenštejnskem 41,1 km; celkem 1857,9 km. Tato federace 26 kantonů má 7,92 milionů obyvatel, z toho je více jak 1/5 cizinců. Švýcarsko je členem Rady Evropy, OSN, EFTA, OECD a WTO a součástí schengenského prostoru. Jednání o vstupu do EU občané v referendu odmítli, Švýcarsko je tak s Lichtenštejnskem nečlenským státem ve střední Evropě.

Založení ---14000 EUR.Roční správa --- 9000 EURNahoru

Pro účely zachování anonymity majitelů, ředitelů a akcionářů nabízíme dále tyto služby:

Dosazený ředitel - fyzická nebo právnická osoba --- 400 EUR ročně
Dosazený akcionář - právnická osoba --- 300 EUR ročně

Zdrojem informací o státech: Wikipedie

Copyright (c) 2011 offshore-limite.com. All rights reserved. Design by SW-HW.